• Konferencija WWVršac 2014 – Jan Dolinaj

  •  
  • I na ovogodišnjoj internet konferenciji u Vršcu predstavljeni su pozitivni primeri onih koji svakodnevno žive i rade koristeći internet kao tržište i sredstvo komunikacije.

  •  
  •  
  • Komentari

  •  
  •  
  •  
   • wwvršac konferencija

    Živi lokalno-radi globalno // 31.10 - 01.11.2014. Villa Breg, Vršac Kako živeti u Srbiji, a raditi za globalno tržište putem Interneta? http://wwvrsac.rs/
   • wwvršac konferencija

    Živi lokalno-radi globalno // 31.10 - 01.11.2014. Villa Breg, Vršac
    Kako živeti u Srbiji, a raditi za globalno tržište putem Interneta?
    http://wwvrsac.rs/

  •  
   
  •  
  • ADVERTISING
   •