• Infotech 2016. - Atos i bezbednost podataka

  •  
  • Na konferenciji  Infotech 2016. koja je nedavno odražana u Aranđelovu, među mnogobrojnim izlagačima, predstavila se  i kompanija Atos. Zaštita podataka na uređaju krajnjeg korisnika, znači da sistem tačno može da isprati na koji način korisnik barata podatcima, šta sa njima radi I na koji način ih upotrebljava. 

  •  
  •  
  • Komentari

  •  
  •  
  •  
   • Atos

    Atos je internacionalna IT servisna kompanija sa godišnjim prihodom od 8.7 milijardi EUR i 78500 zaposlenih u 42 zemlje. Globalnoj bazi klijenata Atos isporučuje hi-tech transakcione servise, konsalting, sistem integraciju i upravljačke servise. Atos je fokusiran na biznis tehnologije koje povećavaju progres i pomažu organizacijama da kreiraju sopstvenu kompaniju budućnosti. Atos je ...
   • Atos

    Atos je internacionalna IT servisna kompanija sa godišnjim prihodom od 8.7 milijardi EUR i 78500 zaposlenih u 42 zemlje. Globalnoj bazi klijenata Atos isporučuje hi-tech transakcione servise, konsalting, sistem integraciju i upravljačke servise. Atos je fokusiran na biznis tehnologije koje povećavaju progres i pomažu organizacijama da kreiraju sopstvenu kompaniju budućnosti. Atos je globalni IT partner Olimpijskih igara i kotira se na Paris Eurolist berzi. Atos brendovi u upotrebi su : Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline i Atos Worldgrid. Posetite sajt kompanije Atos na http://rs.atos.net

  •