• Konica Minolta OPS

  •  
  • Poslovne tehnologije su napredovale, potrebe korisnika su se promenile. Većina savremenih sistema za kopiranje i štampu su isprepletene mreže uređaja kojima niko ne upravlja niti ih održava u skladu sa stvarnim potrebama poslovanja kompanija. Optimizovane Usluge Štampe kompanije Konica Minolta kombinuju savetovanje, hardver, implementaciju softvera i upravljanje tokovima posla. Njihov cilj je dugoročno povećanje produktivnosti poslovanja kompanije putem efektivnog smanjenja troškova svakodnevne štampe i povećanja efikasnosti protoka dokumenata kroz organizaciju. Optimizovane Usluge Štampe su veoma fleksibilan sistem prilagođen savremenom poslovanju koji se može integrisati sa već postojećim poslovnim aplikacijama.
  •  
  •  
  • Komentari

  •  
  •  
  •  
   • Konica Minolta

    Integracijom svetskih kompanija Konica i Minolta 2003. godine formirana je nova korporacija pod nazivom Konica Minolta Holdings, Inc. sa sedištem u Tokiju. Danas Konica Minolta širom sveta ima preko 30.000 zaposlenih i vodeći je proizvođač opreme za izradu kancelarijskih dokumenata. Konica Minolta teži ka tome da ponudi proizvode, usluge i rešenja za sve oblasti procesuiranja dokumenata ...
   • Konica Minolta

    Integracijom svetskih kompanija Konica i Minolta 2003. godine formirana je nova korporacija pod nazivom Konica Minolta Holdings, Inc. sa sedištem u Tokiju. Danas Konica Minolta širom sveta ima preko 30.000 zaposlenih i vodeći je proizvođač opreme za izradu kancelarijskih dokumenata. Konica Minolta teži ka tome da ponudi proizvode, usluge i rešenja za sve oblasti procesuiranja dokumenata i slika u digitalnoj formi. Pri tome je posebna pažnja posvećena menadžmentu dokumenata i poslovnim rešenjima kako u kancelarijskim uslovima, tako i u uslovima proizvodnje. Konica Minolta se danas naročito ponosi uređajima koji procesuiraju dokumente u boji, ali i svojim tehnološki posebnim i naprednim repromaterijalom koji omogućava najviši kvalitet i izrazite uštede pri samoj izradi dokumenata. Konica Minolta u Srbiji je predstavljena preko svoje firme Konica Minolta poslovna rešenja SE d.o.o. koja radi od početka 2008. godine i koja posluje kao sastavni deo koncerna Konica Minolta. Pre toga je Konica Minolta u Srbiji bila zastupljena preko svog predstavništva. Sa novim imenom i dosadašnjim iskustvom, sa zadovoljstvom, nastavljamo sve aktivnosti neophodne za kvalitetan tržišni nastup i odnos sa korisnicima - promocija, uvoz, nabavka i prodaja opreme i repromaterijala, tehnička podrška, obuka… Verujemo da je ovo prilika da svoje kancelarijsko poslovanje u segmentu izrade dokumenata osvežite savremenom tehnologijom, a Konica Minolta SE je spremna da sve svoje uvažene korisnike prati kao dobar poslovni partner. Konica Minolta poslovna rešenja SE d.o.o. Bulevar Milutina Milankovića 11a poslovna zgrada GTC Square, II sprat Novi Beograd, Srbija Tel: +38111/2691-599 +38111/2691-499 +38111/3132-619 Fax: +38111/2691-606 eMail: office(at)konicaminolta.co.rs Radno vreme: ponedeljak - petak, od 8h do 16h

  •