• Telenor: Internet za sve

  •  
  •  

   Kompanija Telenor i Telenor fondacija, zajedno sa 48 partnera iz javnog i civilnog sektora, uspešno su inicirale i podržale 28 novih projekata tokom 2014 godine. U okviru svoje strateške ambicije „Internet za sve“, Telenor i Telenor fondacija su, obezbeđujući pristup internetu, podstakle njegovo masovnije korišćenje, doprinele povećanju informatičke pismenosti i razvoju digitalnih platformi u obrazovanju, zdravstvu i ekologiji.

   U okviru strateške ambicije „Internet za sve“, Telenor je tokom prošle godine opremio 13 škola, dva internet kluba i jednu biblioteku internetom i kompjuterima. Nastavljeno je i sa otvaranjem internet parkova sedmu godinu zaredom. Uključujući Niš i Preševo, sada ih ima 17 u osam gradova Srbije.

   Prepoznajući uticaj na zdravstvo koji donose digitalne komunikacije, Telenor je pomogao otvaranje 10 HISPA centara za dijagnostiku i lečenje pacijenata koji boluju od hipertenzije. Za 2015, najavljen je razvoj prve HISPA mobilne zdravstvene aplikacije.

   Otkako je osnovana 2007. godine, Telenor fondacija ostvarila je više od 350 partnerstava. Telenor putem Fondacije ulaže u Srbiju i ostaje posvećen cilju da obezbedi pristup internetu što većem broju ljudi u zemlji. Fondacija će nastaviti da inicira i podržava projekte koji nude delotvorna, održiva i razvojna rešenja u Srbiji.

  •  
  •  
  • Komentari

  •  
  •  
  •  
   • Telenor

    Telenor Srbija ( www.telenor.rs ) deo je Telenor grupe, jednog od najvećih svetskih mobilnih operatora, koji ima 160 miliona korisnika na 13 tržišta. Telenor je najveći pojedinačni investitor u Srbiji sa početnim ulaganjem od 1,53 milijarde evra. Sa 3,2 miliona korisnika, Telenor Srbija pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija.  Ova kompanija ima 119 ...
   • Telenor

    Telenor Srbija (www.telenor.rs) deo je Telenor grupe, jednog od najvećih svetskih mobilnih operatora, koji ima 160 miliona korisnika na 13 tržišta. Telenor je najveći pojedinačni investitor u Srbiji sa početnim ulaganjem od 1,53 milijarde evra. Sa 3,2 miliona korisnika, Telenor Srbija pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija.  Ova kompanija ima 119 prodavnica u 84 grada i oko 1.000 zaposlenih, dok Pametna mreža pokriva 80 odsto stanovništva. Širom sveta Telenor se zalaže za očuvanje životne sredine primenom strateških programa u kojima učestvuje i Telenor u Srbiji. Koncept društvene odgovornosti primenjuje se i kroz rad Telenor Fondacije, koja se bavi ulaganjem u kulturu i umetnost, obrazovanjem mladih i podrškom društveno-ugroženim grupama.

  •