• Univerzijada 2009 - Tina Zdovc

  •  
  • Komentari

  •  
  •  
  •  
   • Univerzijada Beograd 2009

    Organizacija tako velikog sportskog i za celu zemlju izuzetno važnog događaja kao što je Univerzijada Beograd 2009, iziskuje veliko i sinhronizovano angažovanje mnogih institucija i organizacija. Samo uz dobru podršku države Srbije i Beograda, kao grada-domaćina pokreće se složeni mehanizam u kojem važne uloge imaju nacionalni sportski savezi, univerziteti, turističke organizacije, ...
   • Univerzijada Beograd 2009

    Organizacija tako velikog sportskog i za celu zemlju izuzetno važnog događaja kao što je Univerzijada Beograd 2009, iziskuje veliko i sinhronizovano angažovanje mnogih institucija i organizacija. Samo uz dobru podršku države Srbije i Beograda, kao grada-domaćina pokreće se složeni mehanizam u kojem važne uloge imaju nacionalni sportski savezi, univerziteti, turističke organizacije, institucije kulture, privreda - jednom rečju svi oni koji treba da stvore najbolje moguće uslove za takmičenje, ali i za boravak nekoliko desetina hiljada sportista i članova delegacija iz celog sveta. Čelne institucije organizacije UB 2009 su Organizacioni i Izvršni komitet. U njima su visoki predstavnici republičke i gradske vlade, sportisti i sportski radnici, predstavnici univerziteta i sportskih saveza, kao i stručnjaci iz partnerskih korporacija. Rad ovih tela je sinhronizovan i usklađen sa projektovanim planovima za pripremu i realizaciju Univerzijade Beograd 2009. Za koordinaciju, kao i za rukovođenje projektima i njihovo sprovodenje, zaduženo je preduzeće UB 2009, posebno formirano u te svrhe.

  •